Donacije / Potpore

Sredstvima Institucionalne potpore Grada Pule, zaposlili smo tajnicu na pola radnog vremena. Potpora je na tri godine 2016.-2018. i trenutno je zaposlena Marija Simić.

Grad PULA

Calucem d.o.o.

26.06.2020

Udruzi paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije donirana su dva prijenosna računala. Tvrtka Calucem d.o.o.donirala je dva laptopa za potrebe naših članova. Ova vrijedna donacija jednom će našem članu poslužiti za završavanje srednjoškolskog obrazovanja. Tvrtki Calucem d.o.o. Pula, od svih članova UPITIŽ-a jedno iskreno i veliko Hvala!

Calucem