Sjednice

SKUPŠTINA 2017.

Skupština Udruge paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije održana je 9.12.2017. u konobi “Stari malin” u Banjolama. Usvojeni su konačni financijski izvještaj za 2016.,  privremeni financijski i izvještaj o radu za 2017., izvješće Nadzornog odbora o poslovanju za 2016. i 2017. godinu te Program rada i Financijski plan za 2018. godinu.
Nakon skupštine uslijedio je zajednički ručak i druženje.

Sjednica UO – priprema Skupštine 2016.