UDRUGA PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA ISTARSKE ŽUPANIJE

Tel: 052 637-087 / Mob: 091 201 25 01 / Email: info@upitiz.hr