UPITIŽ 2019 / 2020

“UDRUGA PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA ISTARSKE ŽUPANIJE”

Prolaz sv.Nikole 4, Pula, HRVATSKA